Estat crític a Austràlia

a Opinem/Vida

Avui us expliquem les tràgiques novetats sobre els incendis a Austràlia…

Hem començat aquest any 2020 amb una notícia DEVASTADORA!!!!
Austràlia està en estat crític a causa dels seus grans incendis, que arriben a ocupar una tercera part d’aquest país.

L’incendi ja ha provocat almenys 25 morts i uns 20 desapareguts, més de 1200 cases destrossades, a més s’han calculat que més o menys uns 1.000 milions d’animals han mort en aquest tràgic esdeveniment i milions d’hectàrees arrasades pel foc!

En moltes parts d’aquest país, sobretot pel sud, es veu un cel vermellós i negre, a causa del fum.

Esperem que aquest incendi es pugui apagar i que no danyi a ningú més!


Fins a la setmana vinent: Carlos Ramírez Márquez.

Mi nombre és Carlos Ramírez Márquez, tengo 13 años, cumplidos el 4 de Abril. Vivo en un piso junto a mi familia en Terrassa una ciudad Barcelona. Vivo con mi madre Ángeles, mi padre Fran, mi hermano pequeño Joel, (con el cual me peleo mucho, pero lo quiero un montón) y mi periquita Lima. Voy a un colegio llamado Ramon Pont, en Ca n’Anglada, donde siempre me reúno con algunos de mis amigos: Ariadna, mi mejor amiga, Marta, Pablo y Jordi. También con Yesenia, que es como una hermana para mí.

Soy un chico normal y corriente con sueños como todos. Me gustaría cambiar muchas cosas, tanto para mí, como para los demás. Estudiar Derecho, en concreto sobre los derechos de las mujeres, el colectivo LGBTIQ+. Odio que haya gente que piense que se es más por ser blanco, o por ser heterosexual, o por ser hombre, esto me revuelve por dentro. Querría un futuro donde no hubiera ningún tipo de discriminación hacia nadie por ser como es. Pero claro, el futuro no se puede cambiar de brazos cruzados, ¡tenemos que trabajar en él!

El meu nom és Carlos Ramírez Márquez, tinc 13 anys, complerts al 4 d'Abril. Visc en un pis amb la meva família a Terrassa, una ciutat Barcelona. Visc amb la meva mare Ángeles, el meu pare Fran, el meu germà petit Joel, (amb el qual em barallo molt, però ho vull un munt) i la meva periquita Lima. Vaig a un col·legi anomenat Ramon Pont, a Ca n'Anglada, on sempre em reuneixo amb alguns dels meus amics: Ariadna, la meva millor amiga, la Marta, Pau i Jordi. També amb Yesenia, que és com una germana per a mi.

Sóc un noi normal i corrent amb somnis com tothom. M'agradaria canviar moltes coses, tant per a mi, com per als altres. Estudiar Dret, en concret sobre els drets de les dones, el col·lectiu LGBTIQ +. Odi que hi hagi gent que pensi que és més per ser blanc, o per ser heterosexual, o per ser home, això em regira per dins. Voldria un futur on no hi hagués cap tipus de discriminació cap a ningú per ser com és. Però clar, el futur no es pot canviar de braços creuats, ¡hem de treballar-hi!

My name is Carlos Ramírez Márquez, I am 13 years old, turned on April 4. I live in a flat with my family in Terrassa, a city in Barcelona. I live with my mother Angeles, my father Fran, my little brother Joel, (with whom I fight a lot, but I love him a lot) and my budgie Lima. I go to a school called Ramon Pont, in Ca n’Anglada, where I always meet some of my friends: Ariadna, my best friend, Marta, Pablo and Jordi. Also with Yesenia, who is like a sister to me.

I am a normal boy with dreams like everyone else. I would like to change many things, both for myself and for others. Study Law, specifically on women's rights, the LGBTIQ + collective. I hate that there are people who think that it is more for being white, or for being heterosexual, or for being a man, this stirs me inside. I would like a future where there would be no discrimination against anyone for being as it is. But of course, the future cannot be changed arms, we have to work on it!